Cookies & Sekretesspolicy


1: Vi är personuppgiftsansvariga

När du besöker vår webbplats samlas en rad information om dig och din användning av webbplatsen, som används för att bland annat se hur många besökare vi har på vår webbplats, samt vilka sidor som väcker mest uppmärksamhet i vilka perioder och från vilka geografiska områden platser vi har flest besökare. Varje hänvisning till "dig" eller "din" betyder dig som användare av denna webbplats, varje hänvisning till "vi", "oss" eller "vår" betyder Manolo Köpenhamn ( www.manolocopenhagen.com ) och dess ägare. Om du inte vill att information ska samlas in bör du välja bort användningen av cookies. Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in och dess syfte.

Utgivare

Manolo Köpenhamn
CVR:
www.manolocopenhagen.com
Telefon:
info@manolocopenhagen.com


2: Kakor

Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som sparas på din dator, surfplatta eller mobil i syfte att känna igen din enhet och komma ihåg dina inställningar, samt utföra statistik och rikta in innehållet i efterhand. Cookies kan inte innehålla skadliga filer som t.ex virus eller annat. Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktionerna på https://minecookies.org/cookiehandtering/

3: Datainsamling

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en person.
När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar ett antal av denna information, samt när du använder vår webbshopförsäljning och e-postmarknadsföring (om tillämpligt): med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden till dig om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID, teknisk information om din dator, surfplatta eller telefon, din IP-adress, geografisk plats (land och stadsområde) och vilka sidor du klickar på. Detta händer bara så länge du är på vår hemsida.

 

4: Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så du bör granska den varje gång du använder våra tjänster. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information komma att överföras till den/de nya ägaren så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

5: Underprocessorer

Tredjepartstjänster

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartstjänster, såsom betalningsgateways och andra betalningstransaktionsprocessorer, har dock sina egna sekretesspolicyer angående den information vi måste tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

För att kunna genomföra en försäljning använder vi en tredjepartsleverantör för att tillhandahålla en betaltjänst för oss och dig som kund. Vi använder PensoPay. Läs mer om ditt skydd som konsument när du köper via PensoPays betallösning på följande länk: https://pensopay.com/mere/forbrigerbestelltstellung/

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas du inte längre av denna integritetspolicy.

6: Förfaranden för dataskydd och dataintrång

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. Vid ett dataintrång, där vår registrerades information är i riskzonen eller kan identifieras med den registrerade, kommer alla våra registrerade användare att kontaktas inom 72 timmar med meddelande om vilken data som har gått förlorad, samt instruktioner om vad att göra åt det. Vår första prioritet i en sådan situation är att stänga säkerhetshålet för att skapa minsta möjliga dataförlust för användarna.

Vi använder information från vår webbshopleverantör, som när som helst meddelar oss om vår säkerhet har brutits, även om detta sker via ett intrång i brandväggen eller ett lösenordsintrång - då meddelas vi så snart som möjligt, varefter vi kan ta hand om situationen. Dessutom ger vår brandvägg veckouppdateringar om förhindrade försök mot vår säkerhet samt larm vid ökad försöksaktivitet, så att vi hela tiden är informerade om eventuella attacker mot vår (och din) data.

För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte på ett olämpligt sätt förloras, missbrukas, kommer åt, publiceras, ändras eller förstörs. Om du ger oss din kreditkortsinformation krypteras informationen med Secure Socket Layer Technology (SSL). Även om ingen metod för överföring över Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade industristandarder.
På vår hemsida är du säkrad med Fraud Fighter och 3D Secure när du handlar på vår hemsida, vilket är en trygghet för dig som kund.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifterna på www.datatilsynet.dk

7: Datarättigheter

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi lagrar om dig. Du kan begära att få en fil exporterad med de personuppgifter vi har, inklusive alla uppgifter du har gett oss som vi har. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har. Detta inkluderar inte någon typ av data som vi är skyldiga att lagra av administrativa, juridiska eller säkerhetsskäl.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter som du hittar på www.datatilsynet.dk