Hållbarhet och arbetsvillkor


Vår produktionskedja börjar i södra Kalifornien, där vår T-shirt går genom färghuset. Färgeriet har nyare och effektivare färgningsmaskiner och använder 7 gånger mindre vatten än genomsnittet för klädtillverkare. Allt vatten går genom ett filtreringssystem som gör det möjligt att återanvända det.

Vår T-shirttillverkare är ett grönt företag som tar alla tillfällen i akt för att minska CO2-utsläppen. Här används solenergi för att driva deras sömnads- och klippanläggningar, LED-belysning och taklampor, samt rörelsesensorer i varje byggnad och laddstationer för elbilar för att uppmuntra anställda att gå grönt.

Nästa steg i produktionskedjan är syrummen i Nicaragua, Centralamerika. Vår tillverkare är WRAP-certifierad. WRAP ( https://wrapcompliance.org/ ) ställer några krav, bland annat minimilöner för anställda och betald övertid, säkra och bra arbetsförhållanden, ålderskrav för anställda och korrekt dokumentation för anställda.

Därefter trycks och broderas våra T-shirts i Danmark.
Det sista steget är att skicka kläderna till våra kunder.
Vi skickar kläderna till våra kunder i förpackningar som är tillverkade av 70 % återvunnen kartong och är FSC-märkta ( www.fsc.org ).